ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യന്‍, ജൂനിയര്‍ പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് നഴ്‌സ് തസ്തികകളില്‍ താല്‍കാലിക നിയമനം : അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു